De hond stinkt!

Steeds vaker lees ik op LinkedIn dat beoordelingsgesprekken moeten worden afgeschaft. Graag vind ik daar iets van. Ik vind het prima ! Mits….

Je werk goed doen is belangrijk, althans dat vind ik. Maar de vraag is; Hoe doe je je werk goed ? Dit heeft te maken met verschillende aspecten. Onder andere heldere doelen / afspraken en duidelijke verwachtingen zijn hier mijns inziens een onderdeel van. Dit op zich blijkt al lastig en vraagt om een regelmatige afstemming.

Leidinggevenden zouden mijns inziens sowieso vaker met hun medewerkers in gesprek moeten gaan om hen aandacht te geven, te overleggen hoe het gaat en wat de medewerker nodig heeft en om duidelijkheid te houden over doelen en verwachtingen. Dit hoeven geen in de agenda geplande uren te zijn; het kan ook via, wat ik noem, koffie-gesprekken. Even samen een kop koffie drinken en contact maken.

We oordelen nu eenmaal. Allemaal en de hele dag door: Het is te koud buiten, te warm binnen, hij eet teveel, zij beweegt te weinig, dat muziekstuk is mooi en de hond stinkt. Het ‘probleem’ van de genoemde oordelen is echter dat ze niet objectief en meetbaar zijn.

Als iemand zijn werk goed doet zouden we dat het liefst concreet kunnen maken. Meten is immers weten. Dus zijn zo objectief mogelijke concrete doelen en verwachtingen een mooi startpunt. Het bijbehorende salaris is immers ook concreet en meetbaar.

Zit het niet gewoon in het woord: beoordelingsgesprekken? Ik evalueer mijn trainingen altijd: De deelnemers en de opdrachtgever geven een oordeel over het behalen van de vooraf gestelde doelen. Doe ik daar moeilijk over? Nee. Het helpt mij de trainingen nog beter te maken.

Wat nou als we naar het EK allround schaatsen kijken en de rondetijden vallen weg. Zeggen we dan alleen over Sven Kramer dat het er best goed uit zag, hij eerder over de streep was dan die ander en dat het wel leek dat hij het best snel gedaan heeft ? Nee. We willen dat concreet kunnen beoordelen op de rondetijden van anderen en ten opzichte van het baanrecord. Meten is weten.

Dus als we concrete doelen en afspraken hebben is het eenvoudig op te lossen. Wat mij betreft zouden we alle functionerings- en beoordelingsgesprekken mogen afschaffen. Als leidinggevenden dan maar genoeg tijd en aandacht aan hun medewerkers geven met o.a. betrekking tot concrete doelen en verwachtingen, hen ondersteunen als dat nodig is en regelmatig een oordeel vellen over hoe het gaat. Bij voldoende vertrouwen hoeft dit dus ook niet vastgelegd te worden (tenzij het handiger is voor overdracht aan een ander). Ik vrees echter dat we zo ver nog niet zijn.

Dit laatste is mijn subjectieve oordeel.

Beoordelingsgesprekken

Marco staal