De Veiligheidsspeld

Ken je het principe van de veiligheidsspeld ? Het idee is, dat je een speld hebt met een sluiting zodat hij blijft zitten waar hij zit en je je niet per ongeluk kan prikken. Bijna te gebruiken zonder risico.

Recentelijk sprak ik met iemand over organisaties en hun onvermogen om effectief te veranderen. Zo kwamen we op het punt “Veiligheid”. Je veilig voelen in je werkomgeving is een van de randvoorwaarden waar mijns inziens veel te weinig aandacht aan gegeven wordt.

Van nature is veiligheid één van de primaire behoeften waaraan voldaan moet worden willen wij onszelf verder ontwikkelen (Zie Pyramide van Maslov). We zien het overal: In de dierenwereld waar de gnoe zich veilig voelt in de kudde en het konijn zich veilig voelt in zijn holletje. Bij mensen die zich geborgen voelen bij hun familie en zich veilig voelen bij hun beste vrienden. Daar mag je (als het goed is) zijn wie je bent en vinden wat je vindt. Heerlijk. Maar Maslov heeft het over veiligheid EN zekerheid.

En tijdens het werk ligt het iets ingewikkelder. We hebben tijdens het werk onder andere te maken met hiërarchieën, onduidelijkheden, verwachtingen, het politieke spel, veranderingen, nieuwe inzichten, vriendelijke en minder leuke collega’s en met de onrust binnen organisaties.

Daarnaast heb je vaak een hypotheek. Of in ieder geval huur te betalen…. En de energierekening… en de ziektekosten…. En de boodschappen… en de auto…..en de herinnering aan de crisis.

Ik durf gerust te stellen dat de optelsom van bovenstaande alinea’s ertoe leidt dat medewerkers zich wel 3 keer bedenken voordat ze hun baas tegenspreken, het achterste van hun tong laten zien en openlijk achter hun mening gaan staan. En niet alleen voor de lieve vrede. Ook voor het behoud van je baan.

Kennis zit bij de medewerker. Ideeën zitten bij de medewerker. Kansen worden gezien door de medewerker. Wat de klant wil, hoort jouw medewerker in het klantcontact. Kortom het potentieel van organisaties zit bij de medewerker. En deze medewerker houdt vaak zijn mond. Deze medewerker is de veiligheidsspeld. Bijna risicoloos doet hij zijn werk zo goed mogelijk. Maar hij wil zich niet prikken aan de scherpe punt met alle mogelijke gevolgen van dien.

En ondanks dat uit onderzoek blijkt dat de medewerker persoonlijke ontwikkeling belangrijk vindt, zal de veiligheid binnen organisaties bepalen hoe hard hij groeit en wat zijn toegevoegde waarde zal zijn. Zekerheid kan je niet garanderen, maar hoe zit dat met veiligheid? Veiligheid is een aspect wat alleen Top Down kan groeien. Misschien valt er met dit aspect wel het meeste te winnen.

Dus, beste directeur; ik nodig u uit om samen met uw MT, het potentieel van uw organisatie verder te laten stromen. Open veiligheidsspelden, sta open voor kritiek, fouten en nieuwe ideeën. En zorg dat, als iemand zich prikt, hij erop kan vertrouwen dat je hem verbindt en niet laat bloeden voor hetgeen hij gedaan heeft.

veiligheidsspeld

Door: Marco Staal