Dit is geen diskwalificatie van een projectleider. Integendeel. Een goede projectleider leidt projecten. En hoe fijn zou het zijn als ook de implementatie van die projecten binnen de organisatie soepel verloopt? Hoe fijn is het sowieso als veranderingen echt geïmplementeerd en geborgd worden?

Dit is geen diskwalificatie van een projectleider. Integendeel. Een goede projectleider leidt projecten. En hoe fijn zou het zijn als ook de implementatie van die projecten binnen de organisatie soepel verloopt? Hoe fijn is het sowieso als veranderingen echt geïmplementeerd en geborgd worden?

Uit ervaring weten we en zien we het volgende: Vaak wordt de projectleider (al of niet expliciet) benoemd tot de verandermanager, hetgeen een logische actie lijkt. Dit is echter geheel niet handig.

In dit E-boek doen we uit de doeken wat de valkuilen zijn bij deze keuze en hoe je wel slaagt in het doorvoeren van kleine en grote veranderingen binnen de organisatie. Het komt neer op een andere rol, een andere aanpak en een ander focus.

De logica van succesvolle veranderingen staat vaak in schril contrast met de praktische uitvoering ervan; minimaal 70 % mislukt.

Een tip van de sluier hoe je wel slaagt? Lees het gratis E-book.