Leiderschap en management zijn beide nodig voor duurzaam succes

Leiderschap versus management, visie versus structuur, langere termijn versus korte termijn. Ze staan niet tegenover elkaar, integendeel: ze staan naast elkaar en versterken elkaar. Visie en richting van een leider is noodzakelijk, sturen op de cijfers, zoals een manager doet, evenzeer. Zeker in tijden van grote veranderingen.

‘Leiderschap draait om visie voor de lange termijn. Mensen inspireren en motiveren om binnen die visie hun rol te pakken. Leiderschap is ook het goede voorbeeld geven, niet alleen met wat je zegt maar vooral ook met wat je doet. Niet alleen talk the talk, maar echt walk the talk. Het vergt zelfkennis en bewustzijn van je goede en minder goede kanten. Voor een succesvolle onderneming heb je management en leiderschap allebei nodig.’
‘Managers plannen, budgetteren en organiseren. En ze controleren of alles volgens plan verloopt, om waar nodig bij te sturen. Zo is management ingericht bij de meeste bedrijven’, zegt Cindy Meervis, partner bij CPO netwerk, die over leiderschap versus management in gesprek gaat met trainer-coach Marloes Scheffers, onderdeel van het CxO groep eco-systeem. Beiden kunnen bogen op jarenlange ervaring in onder meer HR en recruitment.

Voor Marloes heeft de ideale leider naast visie ook oog voor basic human needs en biedt hij of zij ruimte je hele persoon mee te brengen. ‘We krijgen geleerd die op de parkeerplaats achter te laten en te voldoen aan het beeld: een leider hoort zich professioneel te gedragen. Alsof je eigen ik schadelijke bijvangst is. Maar een rol spelen houd je op den duur niet vol. Het is ook zonde, want je kunt met je persoonlijkheid een eigen invulling aan je functie geven en die kleuren. Dus neem jezelf mee uit die auto het bedrijf in. Toon je enthousiasme, je onzekerheid, je gevoel, naast al je kennis, expertise en inzichten. Ook dat is voorbeeldgedrag dat bijdraagt aan het welbevinden van je mensen.’

Cindy Meervis

Cindy Meervis

partner

“Succesvolle mensen creëren succesvolle organisaties”

Marloes Scheffers
Trainer-coach

Te veel management en te weinig leiderschap

In veel bedrijven is efficiëntie en het realiseren van (kortetermijn) resultaten het belangrijkste op de strategische agenda, zegt Cindy. ‘Men praat wel veel over innovatie en (digitale) transformatie, maar als puntje bij paaltje komt, tellen toch vooral de (financiële) resultaten. Die focus op de korte termijn gaat goed zolang de producten, diensten of processen herhaalbaar en voorspelbaar zijn, en het budget voor het volgende jaar een projectie is van het voorgaande jaar plus een percentage aan groei. Maar bij een crisis, zoals nu, red je het daar niet mee. Want dan wordt ineens alles onzeker en is wendbaarheid en creativiteit gewenst. Dan kun je niet meer louter managen op efficiëntie en output. Er is leiderschap nodig om mensen uit te nodigen creatieve oplossingen te bedenken. Buiten de geautomatiseerde processen en gebaande paden. Er is moed en kwetsbaarheid nodig om naar anderen te luisteren en vragen te stellen waar wellicht nog geen antwoorden op zijn. En dit geldt niet alleen vanwege de wereldwijde crisis, maar ook omdat ontwikkelingen in de maatschappij steeds sneller gaan en verandering sowieso nog de enige constante is.’

Probleem is dat omzet een concreet cijfer is waar de manager zich achter kan verschuilen, terwijl de visie van de leider pas op de langere termijn haar waarde bewijst, vult Marloes aan. Zij werkt veel met young professionals en ziet dat er een kentering gaande is. ‘Jonge mensen hebben niet die fixatie op alleen maar groei, dat het nooit genoeg is en altijd meer moet. Ze werken vaak voor kleine organisaties die hard groeien en willen juist leiderschap. Waarom doe ik het, voor wie doe ik het, waar gaan we met het bedrijf heen? Ze willen zichzelf als persoon niet loslaten om een rol te spelen en staan regelmatig stil bij hun functioneren met de vraag: hoe vind ik dat wat ik doe? Dan kun je ook je stresslevels vaststellen. Als je jezelf elke dag op de parkeerplaats achterlaat kom je daar pas achter als het te laat is.’ Dat geldt voor iedere werknemer, maar zeker voor iemand die een leider speelt en niet is.

 

Graag meer feminien leiderschap

Het is waar de belangen van de leider en de manager samenvallen: niemand is erbij gebaat als mensen uitvallen. Dan mag je nog zo scherp sturen op cijfers, doorgeschoten efficiency gaat ten koste van welzijn en iedere zieke medewerker is evenzeer een persoonlijke tragedie als een schadepost. Cindy: ‘De prikklok is een vinding van de industrialisatie. Alles wordt getimed, met steeds minder ruimte voor spontaniteit, emotie en relativerende humor. Mensen worden ziek doordat we te veel zijn doorgeschoten naar efficiëntie en effectiviteit. De pandemie houdt ons een spiegel voor. Niet alleen welvaart is belangrijk, ook welzijn.’ Ze pleit voor meer feminien leiderschap. ‘Daarmee bedoel ik niet leiderschap dat alleen toebehoort aan vrouwen, mannen kunnen ook feminiene waarden uitdragen. Zoals Paul Polman en Feike Sijbesma, die Unilever en DSM met succes een andere koers lieten varen. Niet alleen gedreven door het realiseren van meer winst voor de aandeelhouders, maar ook de impact op onze planeet meerekenen. En dat vraagt visie, moed en kwetsbaarheid.

Dat dit nog verre van mainstream is, heeft recent de CEO van Danone, Emmanuel Faber, ervaren. ‘Hij ging zich meer richten op duurzaamheid en gezondheid, wat bij een voedingsmiddelenbedrijf alleen maar te prijzen is’, vervolgt Cindy. ‘Maar het ging ten koste van de winst en hij werd vriendelijk gevraagd te vertrekken.’ Een goede raad voor visionaire leiders: zorg voor draagvlak en omring je met mensen die gericht zijn op organiseren en realiseren. ‘Net als een goeie spits kun je het niet alleen doen’, stelt Marloes. ‘Je hebt een team nodig, bent afhankelijk van een vruchtbare bodem. In onze maatschappij ben je een held als je veel verdient en lijk je een softie als je je op welzijn richt. Maar je bent een dubbele held als je duurzame groei en omzet realiseert.’ Masculien leiderschap blijft nodig, net zoals leiderschap en management hand in hand gaan, vertelt Cindy. ‘Actiegerichtheid, overtuigingskracht en competitiviteit naast samenwerken, luisteren en inlevingsvermogen: dat is het ideale plaatje.’

Hoe breng jij visie tot leven in jouw bedrijf? En hoe zorg je dat die visie ook realiteit wordt?
Ga erover in gesprek met Cindy Meervis van CPO netwerk: 06 – 5313 5130 – [email protected].

Het CxO groep helpt ondernemers om succesvol te ondernemen. Partners in het netwerk brengen hun specifieke expertise in, bijvoorbeeld ‘leiderschap en verandering’ en maken tevens gebruik van aanvullende expertise in een breder ecosysteem.

 

Voor meer informatie over het veranderlabyrint klik hier!