Organisatieverandering moet uit mensen zelf komen

Een organisatie is als een opgroeiend kind: via ontwikkelstadia groeit ze naar volwassenheid. Bij elke fase zet je een stip op de horizon, bepaal je hoe je dat doel kunt bereiken en of je daarvoor de mensen met de juiste kennis, vaardigheden en attitude in de bus hebt zitten op de juiste plek.

Omringd door onkunde? (“Omringd door idioten”, volgens auteur Thomas Erikson) Herken je het gevoel alsof je tegen muren praat wanneer je weer een medewerker iets hebt uitgelegd, maar hij of zij er totaal iets anders mee doet? Stel je bent zelf een beetje ongeduldig van aard en wilt vooruit. Je hebt mensen om je heen waarvan je de indruk hebt dat zij continu aan de rem hangen en je komt voor je gevoel geen steek verder. Zal dat aan die mensen liggen of spreken jullie mogelijk een andere ‘taal’. Ieder individu heeft zijn eigen ervaringen en ook zijn eigen voorkeuren. Zowel in denken als in doen. Zicht krijgen op die verschillen en de tools aangereikt krijgen om effectief met die verschillen om te gaan, maakt dat ondernemingen beter gaan functioneren.

Ik begeleid al jaren ondernemers die worstelen met de omgang met medewerkers. En al die ondernemers zeggen achteraf; “Daar had ik veel eerder mee moeten beginnen”. Zij zijn hun irritaties, hun frustratie onderweg verloren en zijn op een plezierige en effectieve manier met hun medewerkers in gesprek om samen de doelstellingen te realiseren.

Verschillen in een organisatie maken een onderneming sterker, maar dan moet je wel in staat zijn ieder individu op de juiste toon en met de juiste woorden aan te spreken.

Waarde toevoegen
Hoe verhoog je als ondernemer de intrinsieke motivatie en engagement bij jouw management en jouw totale organisatie? Bedenk om te beginnen dat de mens het grootste deel van zijn leven werkend doorbrengt. Daarom doe je er natuurlijk alles aan om te zorgen dat je iedereen met plezier naar hun werk komen en met een voldaan gevoel naar huis gaan. Een belangrijke voorwaarde hiervoor − naast een goed salaris, prima arbeidsvoorwaarden en een prettige werksfeer − is het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling. Iedereen, ongeacht de functie of rol, wil waarde aan de organisatie toevoegen, wil dat zijn of haar inbreng op een of andere wijze gezien wordt en ertoe doet. Een opleiding of training vergroot iemands vitaliteit en veerkracht en daarmee zijn duurzame inzetbaarheid. Dat is ook goed voor de organisatie.

Zorgen dat jouw mensen hun kennis en competenties bijhouden en vergroten, kan ontaarden in iets waardoor je spijt krijgt dat je ooit aan dit ondernemersavontuur begonnen bent! Waar gaan we naartoe, voor welke uitdagingen staan we met elkaar, wat is nodig − kwantitatief en kwalitatief − om die het hoofd te bieden, welke mensen met welke expertise zitten in het team, welke kennis ontbreekt nog? Én iedereen heeft een mening. Kortom, hoe krijg je jouw “opgroeiend kind” gezond om die stip op de horizon te bereiken?

Ontwikkelen is geen kwestie is van one size fits all
De geijkte HR cyclus is passé. Met deze papieren dans gaat jouw onderneming de oorlog niet winnen. Zeker in deze tijd is het verleidelijk om te focussen op overleven, een kruisje te slaan en hopen op het beste. Of quick and dirty naar de finishlijn, althans dat hoop je. Een “one size fits all” is verleidelijk want dat lijkt snel en effectief. Feitelijk komt dat neer op mensen in een kleurtje spuiten en wat krijg je dan? Onder invloed van het weer spoelt de kleur er weer af, gaat iedereen terug naar business as usual en is er niets veranderd. Daarvoor heb je een leidinggevende nodig die samen met zijn of haar team de mogelijkheden in kaart brengt. Het goede gesprek waarin aandacht en duidelijkheid centraal staan, waarin jouw mensen zich veilig voelen en zich kwetsbaar durven op te stellen. Als ondernemer wil jij dat dat deze investering ook wat oplevert en ervaren dat iedereen nu eindelijk actie komt, jouw onderneming groeit en vooruitgaat naar het doel wat jij wilt.

Floortje van Vuuren

Floortje van Vuuren

partner

“Ik geloof in de synergie tussen people en organisatie performance”

Kleurige karaktertrekken
Een uitstekende manier om te achterhalen wat een jouw mensen kunnen, willen en nodig hebben, is de DISC-methode. Simpel gezegd verdeelt die, aan de hand van een gedetailleerde test en analyse, de mens in persoonlijkheidstypen en karaktertrekken, die elk corresponderen met een kleur: rood, geel, groen en blauw. Zo horen uitvoerings- en praktijkgericht bij groen en detaillistisch en gestructureerd bij blauw, om het bij twee meest voorkomende kleuren te houden. Het fijne van de methode is dat je, wanneer je iemands kleurtype kent, zijn of haar gedrag beter kunt interpreteren, weet waar diegene wel of juist geen energie van krijgt, en dus specifieker passende taken of opdrachten kunt geven. In teamverband zorgt de DISC-methode voor een effectievere samenwerking.

Inzicht in de DISC profiel helpt organisaties meer rendement te halen uit de veranderingsprocessen. Dan weet je waar de snaren zitten van jouw mensen en is maatwerk mogelijk. Weet je met wie je te maken hebt, welke kleur te veel overheerst in de organisatie of juist ontbreekt, wat de verschillen en overeenkomsten zijn en daarmee krijg je zowel de persoonlijke als organisatorische behoeften beter in beeld. Sneller, goedkoper en efficiënter.

Maatwerk voor jouw mensen
Dan heb je nog de kwestie: zelf doen of uitbesteden? Dat is eveneens maatwerk. Iemand moet de regie hebben en de weg uitstippelen. Een verandering doorvoeren heeft tijd nodig en vraagt goede afstemming. Het zo maar naast de dagelijkse operatie doen is een gemiste kans, dus stel een programmamanager aan voor de organisatie van de verandering. Iemand met vaardigheden om de organisatie naar de gewenste bestemming te brengen. Voor wat betreft een analyse als een DISC dat kan je echt beter aan een externe overlaten. Een externe de gesprekken laten voeren en de analyse maken is effectief. Primair omdat een veilige setting onontbeerlijk is in de aanloop van veranderprocessen en bijkomend voordeel: de gesprekspartners stellen zich vrijer op. Ga ook niet af op één leverancier. Wat heeft de organisatie nodig en welke DISC-trainer past daar het beste bij, want geen trainer is hetzelfde.

Wil je als ondernemer dat je jouw mensen zich blijven ontwikkelen of staat de organisatie voor een ingrijpende verandering, dan is een DISC-analyse aan te bevelen. Start met persoonlijke ontwikkeling effectiever inzetten. Het dient de weerbaarheid, wendbaarheid en de groei van opgroeiend kind: jouw onderneming.

Voor meer informatie over het MKB Ondernemers Perspectief klik hier!

Leesadvies:

“Omringd door idioten”

Internationale bestseller auteur Thomas Erikson

“Hoogvliegers”

Auteurs Merrick Rosenberg en Daniel Silvert

“Meten of Zweten”

Auteur Mirella Eickhof