Wat als mensen geen leiding meer nodig hebben?

Bedrijven en organisaties in Nederland zijn hiërarchisch ingericht. Heel simpel gezegd; sta je iets hoger op de ladder dan geef je leiding aan de mensen die lager op die ladder staan. Mensen die lager op de ladder staan zijn gewend om opdrachten aan te nemen van diegene die boven hen op de ladder staat. Verantwoordelijkheden nemen toe naarmate iemand hoger op de ladder komt. En daar is tevens de gehele beloningsstructuur op afgestemd. Je komt in dit systeem hoger op die ladder wanneer je meer weet, meer hebt geleerd of in praktijk hebt bewezen dat je op een bepaalde trede ‘net’ boven de rest uitsteekt. Voor iedere trede bestaat een passende functietitel die waarde geeft aan de persoon die op die trede staat. Wat daar bij hoort is dat we denken dat mensen nog beter hun best gaan doen bij het vooruitzicht dat zij mogelijk een trede hoger kunnen komen. Wanneer mensen eenmaal wat hoger op de ladder staan zijn zij van mening dat zij het beter doen, beter kunnen en beter weten dan iedereen die lager staat. Dat rechtvaardigt in hun ogen dat zij mensen die lager staan kunnen terechtwijzen, kunnen sturen, opdrachten kunnen laten uitvoeren, kortom aan die mensen kunnen zij op hun manier leiding geven. Op enig moment past daar de titel manager bij. Een manager is geneigd veel verantwoordelijkheid naar zich toe te trekken en dat maakt juist dat medewerkers steeds minder worden uitgedaagd zelf na te denken, kritisch te zijn op het eigen functioneren en zelf de verantwoordelijkheid te nemen.

Wat kunnen mensen zelf?

Wanneer medewerkers en teams zelf verantwoordelijk worden gesteld voor het volume en de kwaliteit van hun prestaties, ontstaat een hele andere dynamiek. Mensen willen graag doen waar zij goed in zijn, willen het van nature goed doen en worden kritischer naarmate ze zelf meer zeggenschap over en invloed hebben op hun werk. Dat vraagt om een andere manier van organiseren. Mensen hebben een kader en een richting nodig en wanneer teams daar een gezamenlijke agenda voor opstellen zijn teams goed in staat processen zelf te leiden.

De transformatie van een verticaal ingestelde hiërarchische structuur naar een horizontaal ingestelde zelf-leidende structuur vraagt om aandacht voor de samenstelling van teams, de rolverdeling en de interne communicatie. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is het creëren van vertrouwen en het samenstellen van een gezamenlijk gedragen agenda. Geef mensen en teams de ruimte en zij nemen graag zelf de leiding.

Wilt u in uw organisatie meer aandacht voor individueel leiderschap, ga vrijblijvend het gesprek met ons aan.

Symion,
Gerke van Zalk

“Mensen verdienen meer”